Her vil du få en helhetlig forståelse av det gamle testamentet. Pastor Erlend vil gå gjennom hver bok i Det gamle testamente for å lære deg hovedtemaene i hver bok, og for å hjelpe deg til å glede deg over Bibelens sannheter.