Takk for at du støtter Sandefjord Evangeliske Menighet når vi søker å ære Gud gjennom forkynnelsen av Guds ord, lovsang, bønnefellesskap, evangelisering og disippelgjøring. 

Å gi er en måte vi kan tilbe Herren på ved å dekke kostnader og sørge for behov.

Takk for gaven.