Vårt formål

Vi er en ny menighet i Sandefjord som ønsker å ære Gud gjennom forkynnelsen av Guds ord, lovsang, bønnefellesskap, evangelisering og disippelgjøring. 

Hvem vi er

Vi er en menighet bestående av både gifte og single, småbarnsfamilier og eldre, norsktalende og fremmedspråklige som kommer sammen hver søndag for å bli mer grunnfestet i Guds ord, oppbygget i troen og styrket i tjenesten.