Romerne 3:22-26 (Hvordan kan Gud være rettferdige og rettferdiggjøre den ugudelige?)

Kristian Youngblom preker over Romerne 3:22-26 (Hvordan kan Gud være rettferdige og rettferdiggjøre den ugudelige?). Prekenen ble holdt i Sandefjord Evangeliske Menighet på Herrens dag 24. juli 2022.