Markus 11:12-20 (om røvere og rike)

Martin Hjellvik (en eldste i Kilden Menighet Jæren) preker over Markus 11:12-20 (Om røvere og rike). Prekenen ble holdt i Sandefjord Evangeliske Menighet på Herrens dag 10. juli 2022.